Jakość

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiej jakości, autentyczności i bezpieczeństwa zdrowotnego w zakresie opakowań przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Dokonujemy tego poprzez eliminację lub minimalizację zidentyfikowanych zagrożeń.

Nasze wyroby posiadają stabilną i wysoką jakość, a ich produkcja odbywa się w oparciu o zatwierdzone specyfikacje i praktyki, które ciągle doskonalimy. Odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo produktu jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.

Doskonalenie naszych praktyk, zasad i poszczególnych działań jest stosowane na co dzień, w czym wspomaga nas opracowany, wdrożony i stosowany System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach Kodeksu Żywnościowego, Standardu BRC Packaging Materials oraz na obowiązujących przepisach prawa.